...از آخرین نوشته‌هایم

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۷
ارديبهشت

درود؛


دل‌نوشته‌هایم از این پس در آدرس زیر حک خواهد شد:


www.nimakohandani.ir/blogبا احترام؛

نـ.کـ

  • نیما کهندانی