...از آخرین نوشته‌هایم

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۵
مهر

...وزیر ارشاد درباره  قانونمداری در حوزه ارشاد گفت: باید در چارچوب قانون عمل کنیم و آن‌را با سلیقه شخصی خودمان تلفیق نکنیم. برخی اشکالاتی که در سال‌های اخیر به بعضی از کتاب‌ها گرفته شد  بی‌ربط بود. اگر قرآن وحی الهی نبود به طور حتم این گروه از آقایان قرآن را هم سانسور می‌کردند. این اعمال سلیقه‌ها باید از میان برداشته شود و ممیزی و بررسی کتاب به افراد فرهیخته و آشنا با این حوزه سپرده شود. اگر ما مشکلات مالی داریم باید  مشکلات خود را حل کنیم و به جای این که از چهار دانشجو برای بررسی کتاب‌ها استفاده کنیم این کتاب‌ها را به افراد فرهیخته سپرده شوند تا از این طریق از اعمال سلیقه‌های بی‌مورد جلوگیری به عمل آید...


امید است که چنین شود...

  • نیما کهندانی